Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Ψυχοσάββατον

Τὴν παραμονὴ τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω ἡ Ἐκκλησία μας καλεῖ σὲμιὰ παγκόσμια ἀνάμνηση ὅλων «τν π' αἰῶνος κοιμηθέντων εσεβς, π' λπίδι ναστάσεως, ζως αωνίου». Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ νόημα, πρέπει νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι ἡθρησκεία τῆς ἀγάπης. Ὁ Χριστὸς δὲν ἄφησε στοὺς μαθητές Του μιὰδιδασκαλία ἀτομικῆς σωτηρίας, ἀλλὰ τὴν «καιν ντολή» τοῦ«γαπτε λλήλους».
Ἡ ἀγάπη, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς αὐριανῆς Κυριακῆς τῶνἈπόκρεω, εἶναι τὸ θεμέλιο καὶ ἡ οὐσία τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
 προσευχ γι τος «κεκοιμημένους» εναι μι βασικ κφραση τς κκλησίας σν γάπης. Ζητμε π τ Θε ν θυμηθε ατος πο κα μες θυμόμαστε κα τος θυμόμαστε κριβς γιατί τοςγαπμε. 
Προσευχόμαστε γι' ατος τος συναντμε «ἐν Χριστῷ»  ποοςπειδ εναι γάπη, ξεπερνάει τ θάνατο. Μέσα στ Χριστ δνπάρχουν ζωντανο κα πεθαμένοι γιατί λοι εναι «ζῶντες ἐν Αὐτῷ». Ατς εναι  Ζωή. γαπώντας ατος πο εναι ν Ατ,γαπμε τ Χριστό. Ατ τ Σάββατο λοιπν πρν τν Κυριακ τςπόκρεω, τελεται  κολουθία γι τν νάμνηση τν«προαπελθόντων».